Logo by Kimos

Privacyverklaring

By Kimos vindt jouw privacy erg belangrijk en daarom zal ik jouw gegevens op een veilige manier gebruiken en verwerken geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In dit document leg ik je uit welke gegevens ik verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in dit document lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met:

welkom@bykimos.nl

By Kimos is verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. By Kimos is gevestigd aan de Ottoweg 70 te Hengelo (0). Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81730845.

 

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

By Kimos heeft niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Echter deze kan niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 jaar is. Indien je denkt dat by Kimos persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heeft verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via welkom@bykimos.nl en dan wordt de informatie verwijderd.

 

Welke gegevens worden er gebruikt

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

 Ik verwerk jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de inloggegevens van de systemen waarin jij mij wilt laten werken en financiële gegevens.
Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 7 dagen na het einde van onze overeenkomst. Jouw inloggegevens zal ik direct na het einde van onze overeenkomst verwijderen.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam of die van jouw
contactpersoon, bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens,
factuuradres, klantnummer, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren.

 Mocht je onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik jouw naam, e-mail, accountnummer, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze
gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

 Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing.  Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van de nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

 Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, functie en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang. Ik verwijder deze zodra ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot
verwijdering.

 Wanneer je contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar zodat ik contact met je op kan nemen. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik nadat jouw
aanvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

 Ik verwerk tot slot jouw naam, gebruikersnaam en inhoud van uw bericht wanneer je een reactie op mijn artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren totdat u uw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.

Hoe ik deze gegevens verkrijg

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik enkele gegevens over jou als persoon verwerk waar ik inzicht toe heb via mijn klanten, om te helpen met hun bedrijfsvoering. Ik verstrek een verwerkersovereenkomst aan mijn opdrachtgevers waarin ik vermeld hoe ik uw persoonsgegevens beveilig.

Welke rechten heb je met betrekking tot deze gegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft je een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij heeft laten verwerken.

  • Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen om jouw gegevens in te zien.
  • Wijziging – Als je op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten
    verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  • Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun je bezwaar maken.
  • Gegevensoverdracht – Mocht je jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  • Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heb je het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

 Om gebruik te maken van jouw rechten kunt u een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs, naar welkom@bykimos.nl. Ik zal jouw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan jouw verzoek kan voldoen, zal ik je laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Wie jouw gegevens ontvangen

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is.
Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Ik sluit met deze derde partijen
verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik de gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar welkom@bykimos.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met jouw gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.